Karpe Diem om fildeling

Einsemd1

Einsamd 2

Kriminalitet i New York og Oslo

Organisert kriminalitet

Fordommar

Fattigdom i Vesten (Berlin)

Fattigdom i Vesten (Danmark)

Vanskeleg å dokumentere om norsk bistand hjelper

Unge skulkar jobben mest