Arbeidsopplegg for musikk, dans og drama

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for musikk, dans, drama. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

I tillegg kan kulturpolitikk vere eit aktuelt tema til kapittel 8 eller kapittel 9.

Nettoppgåve: Organisasjonane i arbeidslivet

Under finn du lenkjer til organisasjonar som kan vere aktuelle for deg i framtida.

Vel ein av organisasjonane og lag ein presentasjon av han. Du bør komme inn på kva saker organisasjonen er oppteken av, og gjere greie for dei, og du bør seie noko om kven som er medlemmer, og kva fordelar du har av å vere medlem.

Nettstader

www.musikerorg.no Nettsidene til Musikernes fellesorganisasjon.

www.fonoko.no Nettsidene til Foreningen norske kordirigenter.

www.nopa.no Nettsidene til NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere.

www.norskedansekunstnere.no Nettsidene til forbundet Norske Dansekunstnere.

www.fttf.no Nettsidene til Film- og Teaterteknisk Forening.

www.dramatiker.no Nettsidene til Dramatikerforbundet.

www.scenograf.no Nettstedet til Norske Scenografer.

www.skuespillerforbund.no Nettsidene til Norsk Skuespillerforbund.

Nettoppgave: Jobben min i framtida

Veit du kva du skal bli når du blir stor? Dette prosjektet går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Vel deg ut eit yrke, og svar på problemstillingane under.

  1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Kva går arbeidet ut på?
  3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
  4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
  5. Kva for fagforeining/ar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga/ne for?
  6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidslause?

Nettstader

www.regjeringen.no Nettsidene til Kulturdepartementet

www.khio.no Kunsthøgskolen i Oslo har utdanning i musikk, dans og drama

www.uis.no Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida Nettsidene til Universitetet i Tromsø, som har utdanning i musikk, dans og drama.

www.musikerorg.no Nettstaden til Musikernes fellesorganisasjon

www.fonoko.no Nettsidene til foreininga for norske kordirigentar

www.musikerorg.no Nettstaden til Musikernes fellesorganisasjon

www.nopa.no Nettsidene til Norsk forening for komponister og tekstforfattere

www.folkogdans.no Nettsidene til Norsk folkemusikk- og danselag

www.musikkorps.no Nettsidene til Norges musikkorpsforbund

www.danseforbundet.no Norges danseforbund er ein frivillig organisasjon som organiserer dans i Noreg

www.norskedansekunstnere.no Nettsidene til Norske dansekunstnarar

www.dnbh.no Nettstaden til Norges Dansehøyskole

http://www.operaen.no/ Nettstaden til Den Norske Opera og Ballett

www.fttf.no Nettsidene til Film og teaterteknisk forening

www.dramatiker.no Nettsidene til Dramatikerforbundet

www.scenograf.no Nettstaden til Norske scenografer

www.skuespillerforbund.no Nettsidene til Norsk skuespillerforbund

Kommenterte lenkjer

Generelle lenkjer

www.regjeringen.no Nettsidene til Kulturdepartementet

www.kulturrad.no Nettsidene til Norsk kulturråd

Musikk

www.nrk.no/musikk NRKs musikksider på nett

www.musikk.no Nettstaden til Norsk musikkråd

www.rikskonsertene.no Nettsidene til Rikskonsertane

www.operaen.no Nettsidene til Den norske opera

www.musikerorg.no Nettstaden til Musikernes fellesorganisasjon

www.fonoko.no Nettsidene til foreininga for norske kordirigentar

www.nopa.no Nettsidene til Norsk forening for komponister og tekstforfattere

www.folkogdans.no Nettsidene til Norsk folkemusikk- og danselag

www.musikkorps.no Nettsidene til Norges musikkorpsforbund

Dans

www.dance.no Nettsidene til Senter for dansekunst

www.danseforbundet.no Norges danseforbund er ein frivillig organisasjon som organiserer dans i Noreg

www.norskedansekunstnere.no Nettsidene til Norske dansekunstnarar

www.dnbh.no Nettstaden til Norges Dansehøyskole

Drama

www.fttf.no Nettsidene til Film og teaterteknisk forening

www.dramatiker.no Nettsidene til Dramatikerforbundet

www.scenograf.no Nettstaden til Norske scenografer

www.pluto.no/KulturSpeilet Kulturspeilet er ein nettstad med teatermeldingar

teaternett.no Teaternett.no er ein teaternettstad

www.revy.no Norsk revy er ein nettstad for revyar

www.skolerevy.com Nettstad om skolerevyar

www.skuespillerforbund.no Nettsidene til Norsk skuespillerforbund