Litteraturforslag

Det beste rådet vårt er å bruke lærebøker i programfag som bakgrunnslitteratur for den som treng å lese seg opp. Relevante læreplanar er studiespesialiserande utdanningsprogram, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Samfunnsøkonomi
 • Bøhmer, Hagen: Samfunnsøkonomi 1 (Gyldendal)
 • Holden, Caspari, Hansen: Pareto 1 og 2 (Cappelen Damm)
 • Larsen: Alt du vil vite om samfunnsøkonomi, men aldri har våget å spørre om (Gyldendal) (ikkje lærebok)
Næringslivsøkonomi
 • Olsen: Næringslivsøkonomi og entreprenørskap (Cappelen Damm)
Rettslære
 • Bjerknes, Lyngdal, Lyngdal: Juss 1 og 2 (Gyldendal)
 • Buflod, Sannes, Aasebø: Paragraf 1 (Cappelen Damm)
Politikk, individ og samfunn
 • Bergesen, Ryssevik, Føllesdal, Heir: Fokus. Politikk og menneskerettar (Aschehoug)
 • Bjørnstad: Sosialkunnskap (Gyldendal)
 • Grønlie, Flood: Fokus. Sosialkunnskap (Aschehoug)
 • Kval, Henningsen, Andresen: Individ og fellesskap (Cappelen Damm)
 • Mellbye, Kval: Politikk og makt (Cappelen Damm)
 • Moan, Bakkerud, Molteberg: Livsløp og velferd (Cappelen Damm)
 • Sølvberg, Kjelsaas, Eriksen: Fokus. Menneske og samfunn (Aschehoug)