Engasjer deg!

Arbeid i grupper på to. Vel ei sak som engasjerer dykk, anten frå lista nedanfor, eller som de finn fram til sjølve.

  1. Lag ei problemstilling for temaet dykkar. Problemstillinga skal formulerast som eit spørsmål. (For eksempel: Bør 16-åringar ha stemmerett?).
  2. Finn argument som er brukt i media for og imot spørsmålet dykkar.
  3. Lag dykkar eigen konklusjon. Kva mener de? Dersom de ikkje er einige, lagar de ein konklusjon kvar.

 

  • Dødsstraff
  • Sjølvbestemt abort
  • Forbod mot tigging
  • Stemmerett for 16-åringar
  • Oljeboring i Lofoten og Vesterålen

 

Oppgåva dekkjer dette kompetansemålet frå Utforskaren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene