Stemmerett for 16-åringar?

I somme kommunar har det vore forsøk med stemmerett for 16-åringar. Du kan lese om forsøket og kva folk meiner om det, i dette nettmagasinet frå Universitet i Bergen: http://voxpublica.no/2011/10/b%C3%B8r-16-aringer-ha-stemmerett/

 

Mange har også sagt meininga si om dette i ulike debattfora på nettet. Nedanfor finn du to slike debattar. Les nokre av debattinnlegga og svar på spørsmåla.

  1. Finn to døme på debattinnlegg du meiner er gode, og to du meiner er dårlege. Kva er skilnadene mellom dei?
  2. Er det nokonk forskjell på dei to debattforuma? I tilfelle korleis?

 

http://politisk.tv2.no/spesial/panelet/sporsmaal/bor-16-aringer-fa-stemme-ved-valg

Politisk.no, fra TV2.

http://vgd.no/index.php/samfunn/politikk-norsk/tema/878117/innlegg/ Vg debatt

 

Oppgåva dekkjer dette kompetansemålet frå Utforskaren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsfora og vurdere kvaliteten på eigne og andre sine innlegg