Konflikten mellom Israel og Palestina

Konflikten mellom Palestina og Israel har dominert verdsamfunnet i mange tiår. Konflikten, der to folk kjempar om det same landområdet, strekkjer seg tilbake til tida rundt første verdskrigen.

 

  1. Kva er bakgrunnen for konflikten? Kva landområde og grenser er mest i fokus i dag?
  2. Finn ut kva dei to partane meiner om konflikten og korleis han kan løysast.
  3. Kva kan du seie om kjeldene du har brukt i denne oppgåva? Er dei subjektive eller objektive? Kven har skrive kjeldene? Har forfattarane eigne interesser i konflikten? Korleis kjem dette fram i kjeldene?

 

Bakgrunnsstoff for konflikten:

 

http://www.globalis.no/Konflikter/Palestina

 

Også i norsk sanfunnsdebatt spelar konflikten ei viktig rolle, og det finst fleire organisasjonar som støttar dei ulike partane. Her er nettstader for tre norske solidaritetsorganisasjonar:

 

http://palestinakomiteen.no/ 

http://www.palestina.no/ 

http://www.miff.no/

 

Oppgåva dekkjer dette kompetansemålet frå Utforskaren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene