Likestilling i arbeidslivet

I artikkelen nedanfor står barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marthe Thorkildsen (SV) mot høgrepolitikar Linda Hofstad Helleland.

 

«– Man kan gjerne si at det er like verdifullt å gå hjemme med barna som det er å være i arbeid – men det er det ikke. Det er bare å se på alle ordningene som er tilknyttet arbeid, og se på makten og statusen som følger med det å stå i arbeid. ... Lik det eller ikke: Valgfrihet er knyttet til økonomi, sier Thorkildsen.»

«– Det er skremmende og dramatisk at barneministeren ikke synes det er like verdifullt å passe barn som å jobbe, sier Linda Hofstad Helleland (H) …. Jeg mener Inga Marte Thorkildsen er kvinners verste fiende fordi hun tar fra oss retten og muligheten til å tørre å være hjemme med barn lengre enn dagens kvoteordning legger opp til.»

 

"Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som a jobbe - men det er det ikke" (Aftenposten 8. mars 2013)

Les artikkelen og diskuter i grupper.

a) Kvifor er fulltidsjobb for kvinner så viktig?

b) Har likestillinga ført til at vi opplever meir stress og tidsklemme?

c) Kva ulike verdiar ligg bak synet til dei to politikarane? (Stikkord: materialisme/omsorg, kjønnsroller/ individuell fridom.)

 

Gruppa skriv eit innlegg basert på argumenta til dei to politikarane, og legg ut på skulens læringsplattform eller eit anna digitalt diskusjonsforum. Alle skal deretter skrive minst eitt tilsvar til diskusjonen.

 

Oppgåva dekkjer dette kompetansemålet frå Utforskaren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andres innlegg