Lokaldemokratiet

Ta for deg ei aktuell sak i lokalsamfunnet (vegutbygging, sjukehussak, tilbod til ungdom, skuleutfordringar osv.)

 

  1. Kva går saka ut på?
  2. Kva ulike meiningar finst det om saka? Kven står for dei ulike meiningane? Her kan du tenkje på ulike organisasjonar, politiske parti, næringslivsgrupper, foreldre osv.
  3. Kva interesser har dei i saka, og korleis påverkar det haldninga deira?
  4. Kva løysing meiner du er best? Grunngje synspunktet ditt.