Open Hands Holdning Number 2015. Happy New Year. Photo

(c) Igor Stevanovic | Dreamstime.com

Viktie saker i det nye året

Krig i Europa, Syria/Irak, oljepris og klimaavtale vil prege nyheitsbildet i 2015, spår NRKs panel. Kva konsekvensar får det for verda - og for oss?

Les artikkelen frå nrk.no.

  1. Stemmer dette biletet med slik du sjølv oppfatter verdssituasjonen? Kva saker saknar du eventuelt?
  2. Kva sak kan få mest å seie for Noreg? På kva måte?
  3. Oljepris og verdsøkonomien går igjen i fleire av sakene. Korleis kan dette knytast til omgrepet globalisering? (Sjå Streif s. 175)
  4. "Verda blir likevel tryggare og betre for dei fleste av oss," seier ein av ekspertane. Finst det perspektiv i artikkelen som tyder på det?

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag

Lenkje