Vaterlandsparken, Oslo

Vaterlandsparken, Oslo.

Espen Braata/VG/Scanpix

Valdtektene i Oslo

Oslo har opplevd ei kraftig auke i talet på valdtekter i år. Kva tiltak meiner du at ein bør setje i verk for å hindre fleire valdtekter?

  1. Kva trur du er årsaka til denne auka i talet på valdtekter?
  2. I artiklane under finn du fleire forslag til tiltak som ein kan setje i verk for å hindre fleire valdtekter. Kva synest du om desse tiltaka?
  3. Kva meiner du at ein bør gjere for å førebyggje valdtekter?

 

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast

Nettstader: