Foto: Djtaylor/Dreamstime.com

Sexkjøpslova - ein suksess?

Prostitusjonen i Noreg har gått ned dei siste åra, viser ei evaluering av sexkjøpslova.

Det har blitt tolka som ein siger for lova, som kom i 2009. Andre er derimot kritiske til rapporten.

  1. Kva er dei positive følgjene av lova, ifølgje artiklane?
  2. Og kva er dei negative?
  3. Har prostitusjon med kjønnsroller og sosialisering å gjere? Forklar.
  4. Trur du lovgiging/forbod er vegen å gå? Grunngi svaret. 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar, og diskutere kvifor kjønnsrollene endrar seg over tid
  • bruke digitale verktøy for å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngi kvifor samfunnet straffar og vudere korleis kriminalitet kan førebyggjast

Artiklar