© igorstevanovic | Shutterstock

Nazidemonstrasjon og demokrati

«Den nordiske motstandsbevegelse» skapte stor debatt då dei demonstrerte i Kristiansand i sommer. Gruppa hyllar Hitler, vil ha væpna revolusjon og meiner at jødar og homofile trugar Noreg. Dei varsla ikkje politet slik dei skulle, men blei likevel ikkje stansa.

Les artiklane med ulike synspunkt på demonstrasjonen.

  1. Burde politiet ha gripe inn i demonstrasjonen? Finn argument for og imot.
  2. «Knus homolobbyen» var hovudparolen gruppa marsjerte under. Bør slike ytringar ha rett til å komme fram i eit demokrati? Grunngi svaret.
  3. Korleis kan vi møte haldningar som dei «Den nordiske motstandsbevegelse» står for, på ein best mulig måte?
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
  • gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, ...
  • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Lenkjer