© Lukas Gojda | Dreamstime.com

10 grunnar til å legalisere cannabis

Leiaren for Frps ungdom, Atle Simonsen, føreslår å legalisere cannabis. I artikkelen kan du lese dei ti grunnane hans.


  1. Er det rett at alkohol er et legalt rusmiddel, mens cannabis ikke er det? Begrunn.
  2. I hvilken grad fører forbud mot cannabis til mer kriminalitet?
  3. - og mindre?
  4. Plukk ut de viktigste argumentene til Simonsen, og begrunn hvorfor du mener han har rett, evt. tar feil.

Bruk faglige begreper i debatten: straff som avskrekking, beskytte samfunnet, forebygging av kriminalitet
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • grunngi hvorfor samfunnet straffer og vurdere hvordan kriminalitet kan forebygges

Lenkje: