- Kvinner må jobbe mindre!

Fleire kvinner i jobb er negativt for jordas framtid, meiner ein debattant på Dagbladet.no.

Vi treng redusert arbeidstid og meir livskvalitet, mener han, ikkje meir arbeid og økonomisk vekst.


 1. Kva slags argumentasjon bruker innsendaren?
 2. Forfattaren vil at kjøpekrafta vår må reduserast. Hva talar for og imot ein slik tankegang?
 3. Er arbeid viktig for likestilling? Kvifor/kvifor ikkje?
 4. Les innlegga i kommentarfeltet nedenfor. Er dei saklege?


Lag ditt eige innlegg i debatten. 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling
  • diskutere ein del etiske problemstillingar knytte til arbeidslivet
  • drøfte samfunnsfaglege tema i digtale diskusjonsforum og vurdere kvaliteten på sine eigne og andres innlegg

  Nettstad: