© Pierre Omidyar / CC https://www.flickr.com/photos/pmo/414399472

Flyktningkrisa på 1-2-3

Den svenske professoren Hans Rosling er kjend for si popularisering av flyktningkrisa i Syria.

I filmen forklarer han krisa i tal og kritiserer samtidig grensepolitikken til Europa.

  1. Gjer presentasjonen til Rosling inntrykk på deg? Grunngi svaret.
  2. Rosling samanliknar dagens flyktningkrise med Wallenbergs aksjon for å redde ungarske jødar under andre verdenskrigen. I kva grad er det ei relevant samanlikning?
  3. Kva er Roslings forklaring på kvifor flyktningane blir tvinga ut på farleg båtreise, og kva kan ein gjere for å motverke dette?
  4. Er Roslings forklaringar viktige i samfunnsdebatten, eller er det overflatisk og forenklande? Grunngi svaret.


Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • definere omgrepet makt og kunne gi eksempel på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
  • gi eksempel på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør

Lenker