Else (i midten) saman med sympatisørar ved Sognsvann i Oslo

Else for Syria

Komikaren Else Kåss Furuseth har kampanjen «Else for Syria», der ho joggar rundt eit vatn for å samle støtte til Flyktningshjelpens innsamlingsaksjon.

  1. Ville du støtta Else med fadderbidrag? Kvifor/kvifor ikkje?
  2. Kva gjer situasjonen i Syria så vanskeleg, ifølgje artikkelen i Aftenposten?
  3. Artikkelen peikar på at Noreg også kan bidra ved å ta imot flyktningar. Korleis ville du stilt deg dersom det galdt din kommune?
  4. Er det viktig at kjendisar står i spissen for slike innsamlingsaksjonar? Eller er det berre reklame for ei sjølve?


Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten
  • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
  •  ... drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda

Nettstader: