Foto: Floran Plaucheur, AFP/Scanpix

Ebola - dei fattiges skjebne?

Den dødelege sjukdommen ebola har sidan februar herja Vest-Afrika. Etter kvart har også vestlege helsearbeidarar blitt rama, deriblant ein norsk sjuepleiar.

Mange anklagar Vesten og organisasjonar som FN og WHO for å gjere for lite for å stanse epidemien.

  1. Ebola-viruset har vore kjend i 40 år. Kva kan vere grunnen til at verdssamfunnet har reagert så seint på det siste utbrotet?
  2. Kan ebola-epidemien knytast til skeive tilhøve mellom rike og fattige land? På kva måte?
  3. "Vi reagerer først når ein av våre eigne blir ramma", skriv innsendaren til NRK Ytring. I kva grad er du einig?
  4. Kva kan internasjonale organisasjonar gjere for å stanse epidemien? Kva bør Noreg bidra med?

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda
  • gjere greie for arbeidet FN gjer for fred og menneskerettar ...
  • gi døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør

Lenkje