© Hongqi Zhang / dreamstime

Midlertidige jobbar - moglegheit eller utnytting?

Med ny arbeidsmiljølov skal det bli lettare å tilsetje i midlertidige stillingar.


Bra, seier to gründarar ved Foss vgs i Oslo. Dei meiner det er lettare å få bedrifta på beina dersom det blir meir fleksible ordningar.
  1. Kva fordelar nemner gutane med lettare tilgang til midlertidig tilsetjing?
  2. Og hva er ulempene?
  3. Trur du det blir lettare for deg å få jobb når du er ferdig på skulen dersom det er lettare tilgang til midlertidig tilsetjing? Kvifor/kvifor ikkje?
  4. Kva andre forslag til endringar i arbeidsmiljøloven har regjeringen føreslått? Vurder om det var rett av LO og YS å gå til generalstreik mot forslaget, eller om det var overrasksjon.Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • ... diskutere moglegheiter og utfordringar i dagens arbeidsmarked
  • gjere greie for kva plass organisasjonane har i arbeidslivet, og drøfte faktorar som avgjer løns- og arbeidsvilkår

Lenkjer