© Martine Oger | Dreamstime.com

Afrika - meir enn vi trur?

Afrika og andre delar av den tredje verda blir ofte framstilt som underutvikla og undertrykt. Men er det så enkelt?

Les kapitlet «Fattige og rike» s. 182-190 i Streif og sjå videoen frå Al Jazeera.

  1. Kva tenkjer du på når du høyrer ordet «Afrika»?
  2. Lærte du noko av videoen? Kva gjorde inntrykk?
  3. Diskuter grunnar til at det ofte blir skapt negative bilete av utviklingsland. Er det fordommar, eller er det «nødvendige fakta»?
  4. Sjå på kartet på s. 182 i boka, der Afrika kjem svært dårleg ut når det gjeld BNP. Er det riktig å fokusere på slike tal? Kva avgrensingar har det? Grunngi svaret.Mål for opplærina er at eleven skal kunne

  • gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda


Lenkje: