Karpe Diem om fildeling

Ensomhet

Ensomhet 2

Kriminalitet i New York og Oslo

Organisert kriminalitet

Fordommer

Fattigdom i Vesten (Berlin)

Fattigdom i Vesten (København)

Vanskeleg å dokumentere om norsk bistand hjelper

Unge skulker jobben mest