Undervisningsopplegg

På lærersidene til hver hoveddel i Streif finner du mange varierte forslag til undervisningsopplegg. De fleste undervisningsoppleggene forutsetter gruppearbeid i (eller utenfor) klasserommet i samfunnsfagundervisningen, men lærersidene inneholder også noen opplegg som bør løses individuelt, eller som kan bli brukt tverrfaglig. Her er det bare å velge og vrake i en lang rekke opplegg som bidrar til en kreativ og variert undervisning. I noen deler vil du også finne forslag til tolkning av utvalgte bilder fra læreboka.

Del 1 Individ og samfunn

Del 2 Kulturforståing

Del 3 Politikk og demokrati

Del 4 Arbeids- og næringsliv

Del 5 Verdssamfunnet