Arbeidsopplegg for service og samferdel

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for service og samferdsel. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

Miljøspørsmål er også aktuelle for dette programområdet, og passer til kapittel 13.

Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

  1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Hva går arbeidet ut på?
  3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
  4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
  5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
  6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver og om arbeidet i de ulike fagområdene.

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge.

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom.

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.bty.no Nettsidene til Branntjenestens Yrkesorganisasjon.

www.nso.no Nettsidene til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

www.transport.no Nettsidene til Transportbedriftenes Landsforening.

www.taxiforbundet.no Nettsidene til Norges Taxiforbund.

www.toi.no Nettsidene til Transportøkonomisk institutt.

www.transportarbeider.no Nettsidene til Norsk Transportarbeiderforbund.

www.postkom.org Nettsidene til Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund.

www.sjomannsforbundet.no Nettsidene til Norsk Sjømannsforbund.

www.ntl.no Nettsidene til Norsk Tjenestemannslag.

www.lokmann.no Nettsidene til Norsk Lokomotivmannsforbund.

www.njf.no Nettsidene til Norsk Jernbaneforbund.

www.arbeidsmandsforbundet.no Nettsidene til Norsk Arbeidsmandsforbund.

www.handelogkontor.no Nettsidene til Handel og Kontor i Norge.

www.hsh-org.no Nettsidene til Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema www.ssb.no/arbeid Temasider fra Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

Organisasjonene i arbeidslivet

Under finner du lenker til organisasjoner som kan være aktuelle for deg i framtida. Velg en av organisasjonene og lag en presentasjon av den. Du bør komme inn på hvilke saker organisasjonen er opptatt av, og gjøre greie for disse, og du bør si noe om hvem som er medlemmer, og hvilke fordeler du har av å være medlem.

Nettsteder

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge.

www.bty.noNettsidene til Branntjenestens Yrkesorganisasjon.

www.transport.no Nettsidene til Transportbedriftenes Landsforening.

www.taxiforbundet.no Nettsidene til Norges Taxiforbund.

www.transportarbeider.no Nettsidene til Norsk Transportarbeiderforbund.

www.postkom.org Nettsidene til Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund.

www.sjomannsforbundet.no Nettsidene til Norsk Sjømannsforbund.

www.ntl.no Nettsidene til Norsk Tjenestemannslag.

www.lokmann.no Nettsidene til Norsk Lokomotivmannsforbund.

www.njf.no Nettsidene til Norsk Jernbaneforbund.

www.arbeidsmandsforbundet.no Nettsidene til Norsk Arbeidsmandsforbund.

www.handelogkontor.no Nettsidene til Handel og Kontor i Norge.

www.hsh-org.no Nettsidene til Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

Fagforeningsarbeid

Nedenfor finner du lenker til fagforeninger som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av fagforeningene og lag en presentasjon av denne. Du bør komme inn på hvilke saker fagforeningen er opptatt av og gjøre greie for disse, hvordan foreningen er organisert og hvilke fordeler du har av å være medlem i fagforeningen.

Nettsteder

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.bty.no Branntjenestens yrkesorganisasjons nettsider

www.nso.no Næringslivets sikkerhetsorganisasjons nettsider

www.transport.no Transportbedriftenes landsforenings nettsider

www.taxiforbundet.no Nettsidene til Norges taxiforbund

www.toi.no Transportøkonomisk institutts nettsider

www.negotia.no Nettsidene til Negotia er en fagforening for arbeidstakere som arbeider med kommunikasjon

www.transportarbeider.no Nettsidene til Transportarbeiderforbundet

www.postkom.org Nettsidene til Norsk post- og kommunikasjonsforbund

www.sjomannsunion.no Norsk sjømannsunions nettsider

www.ntl.no Norsk tjenestemannslags nettsider

www.lokmann.no Norsk lokomotivmannsforbunds nettsider

www.njf.no Norsk jernbaneforbunds nettsider

www.arbeidsmandsforbundet.no Nettsidene til Norsk arbeidsmannsforbund

www.handelogkontor.no Nettsidene til Handel og kontor

www.hsh-org.no Handels- og servicenæringens hovedorganisasjons nettsider

Nytt om service og samferdsel

Under finner du lenker til nettsteder som tar for seg aktuelle saker om service og samferdsel. Velg en aktuell sak og hold et miniforedrag om den for samfunnsfaggruppa di.

Nettsteder

www.regjeringen.no/nb/dep/nhd Nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet.

www.regjeringen.no/nb/dep/sd Nettsidene til Samferdselsdepartementet.

www.sjofartsdir.no Nettsidene til Sjøfartsdirektoratet.

www.dagligvarehandelen.com Nettstedet til Dagligvarehandelen, en ukeavis for dagligvarebransjen, med mange artikler om nyheter innen handelsnæringen.

www.nhoreiseliv.no Nettsidene til NHO Reiseliv, som organiserer bedrifter i norsk reiselivsnæring.

Service og samferdsel - statistikk

Under finner du lenker til nettsider fra Statistisk sentralbyrå om service og samferdsel. I denne oppgaven skal du bruke statistikk og finne fram til opplysninger om service og samferdsel ut fra tabeller. Du skal lage en presentasjon av norsk servicenæring, handelsnæringen, reiseliv eller samferdsel. Du kan lage et foredrag eller en rapport, skrive en artikkel eller lage en digital presentasjon. Du kan velge tema innenfor de mulighetene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellene i margen til høyre.

Nettsteder

www.ssb.no/varehandel Temaside om varehandel fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/reiseliv Temaside om reiseliv fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/transport Temaside om transport fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/skipanut Temaside fra Statistisk sentralbyrå om norske skip under fremmed flagg.

www.ssb.no/10/12/50 Lenker til statistikk om lufttransport fra Statistisk sentralbyrå.

Er toget miljøvennlig?

  1. Hvordan blir det begrunnet at toget ikke er så miljøvennlig som en har tenkt tidligere?
  2. Hva mener du - er tog eller buss mest miljøvennlig?
  3. Hvordan kan både tog og buss bli mer miljøvennlig?

Nettsted

www.forskning.no Artikkel om tog fra nettstedet forskning.no.

Kommenterte lenker

Service- og samferdselnettsteder

www.regjeringen.no/nb/dep/nhd Nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/sd Nettsidene til Samferdselsdepartementet

www.regjeringen.no/Faktahefte-om-norsk-naringsliv Faktahefte om norsk næringsliv fra Nærings- og handelsdepartementet

www.sjofartsdir.no Sjøfartsdirektoratets nettsider

Organisasjoner

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

www.bty.no Branntjenestens yrkesorganisasjons nettsider

www.nso.no Næringslivets sikkerhetsorganisasjons nettsider

www.transport.no Transportbedriftenes landsforenings nettsider

www.taxiforbundet.no Nettsidene til Norges taxiforbund

www.toi.no Transportøkonomisk institutts nettsider

www.transportarbeider.no Nettsidene til Transportarbeiderforbundet

www.negotia.no Negotia er en fagforening for arbeidstakere som arbeider med kommunikasjon

www.postkom.org Nettsidene til Norsk post- og kommunikasjonsforbund

www.sjomannsunion.no Norsk sjømannsunions nettsider

www.lokmann.no Norsk lokomotivmannsforbunds nettsider

www.njf.no Norsk jernbaneforbunds nettsider

www.arbeidsmandsforbundet.no Nettsidene til Norsk arbeidsmannsforbund

www.handelogkontor.no Nettsidene til Handel og kontor

www.hsh-org.no Handels- og servicenæringens hovedorganisasjons nettsider