Arbeidsopplegg for restaurant- og matfag

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for restaurant- og matfag. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

  1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Hva går arbeidet ut på?
  3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
  4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
  5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
  6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.matfag.com Matfag.com er et nettsted om fagopplæring i hotell- og næringsmiddelindustrien. På disse sidene finner du informasjon om opplæringskontorer og lærefag innen hotell- og næringsmiddelfagene og om resepsjonsfag. Nettstedet har en god lenkesamling.

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver og om arbeidet i de ulike fagområdene.

www.uis.no/studietilbud/hotell_og_reiseliv Nettsider fra Universitetet i Stavanger om utdanning i hotell- og reiselivsfag.

www.hioa.no Om yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom.

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.ys.no Nettsidene til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS.

www.nnn.no Nettsidene til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

www.nhomatogdrikke.no Nettsidene til NHO Mat og drikke, som organiserer næringsmiddelbedriftene.

www.nhoreiseliv.no Nettsidene til NHO Reiseliv, som organiserer bedrifter i norsk reiselivsnæring.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema www.ssb.no/arbeid Temasider fra Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

Fagforeningsarbeid

Under finner du lenker til fagforeninger som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av fagforeningene og lag en presentasjon av denne. Du bør komme inn på hvilke saker fagforeningen er opptatt av og gjøre greie for disse, hvordan foreninger er organisert og hvilke fordeler du har av å være medlem i fagforeningen.

Nettsteder

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nnn.no Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

www.nbl.noNæringsmiddelbedriftenes landsforening

www.kiff.no Kjøttindustriens fellesforenings nettsider

www.rbl.no Reiselivsbedriftenes Landsforenings nettsider

Nytt om matfag

Under finner du lenker til nettsteder som tar for seg aktuelle saker om restaurant- og matfag. Velg en aktuell sak og hold et miniforedrag om denne for samfunnsfaggruppa di.

Nettsteder

www.matfag.com Matfag.com er nettstedet til fagopplæringen i hotell- og næringsmiddelindustrien. På disse sidene finner du informasjon om opplæringskontorer og lærefag innen restaurant- og matfag, og om resepsjonsfag. Siden har en god lenkesamling.

www.innovasjonnorge.no Nettstedet til Innovasjon Norge, som blant annet skal fremme turistnæringen i Norge.

www.matportalen.no Matportalen presenterer informasjon om mat fra offentlige myndigheter og forskningsmiljøer.

www.gastronomi.no Nettsidene til Gastronomisk institutt, et kokkefaglig kompetansesenter.

www.bakeri.net Nettsidene til baker- og konditorbransjen i Norge, har aktuelle artikler om baker- og konditorfaget.

Kommenterte lenker

Utdanning

www.matfag.com Matfag.com er nettstedet til fagopplæringen i hotell- og næringsmiddelindustrien. På disse sidene finner du informasjon om opplæringskontorer og lærefag i hotell- og næringsmiddelfagene, samt resepsjonsfag. Siden har en god lenkesamling

www.uis.no/studietilbud/hotell_og_reiseliv Universitetet i Stavanger sine nettsider der de har utdanning i hotell- og reiselivsfag

www.hioa.no Om yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Akershus

www.mesterbrev.noNettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver, og om arbeidet i de ulike fagområdene

Organisasjoner

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nnn.no Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

www.nbl.no Næringsmiddelbedriftenes landsforening

www.kiff.no Kjøttindustriens fellesforenings nettsider

www.rbl.no Reiselivsbedriftenes Landsforenings nettsider

Andre faglige nettsteder

www.regjeringen.no/nb/dep/nhd Nettsidene til Nærings- og handelsdepartemenetet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/veiledninger_brosjyrer/2005/Faktahefte-om-norsk-naringsliv/13.html?id=275585 Artikkel om mat og drikke i norsk næringsliv. Fra Nærings- og handelsdepartementet

www.lovdata.no Alkoholloven fra Norsk Lovdata

www.innovasjonnorge.no Nettstedet til Innovasjon Norge skal fremme turistnæringen i Norge

matportalen.no Matportalen er offentlig informasjon om mat

www.gastronomi.no Nettsidene til Gastronomisk institutt