Arbeidsopplegg for media og kommunikasjon

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for media og kommunikasjon. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

I tillegg kan kunst og politikk, politisk kunst osv. være aktuelle tema til kapittel 7, 8 eller 9. Ellers er medium og etikk et tema en kan ta opp under normer i kapittel 1.

Organisasjonane i arbeidslivet

Under finn du lenkjer til organisasjonar som kan vere aktuelle for deg i framtida. Vel ein av organisasjonane og lag ein presentasjon av han. Du bør komme inn på kva saker organisasjonen er oppteken av, og gjere greie for dei, og du bør seie noko om kven som er medlemmer, og kva fordelar du har av å vere medlem.

Nettstader

www.nj.no Nettsidene til Norsk Journalistlag.

www.filmforbundet.no Nettsidene til Norsk Filmforbund.

http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/Section.aspx?id=12036 Nettsidene til Norsk Grafisk Forbund

http://www.a-p-f.no/ Nettsidene til Arbeiderbevegelsens presseforbund

Nettoppgave: Media - statistikk

Under finner du en lenke til Statistisk Sentralbyrås nettsider om kultur- og fritid, der media er et av underpunktene.

I denne oppgaven skal du bruke statistikk og finne fram til opplysninger om media ut fra tabeller. Du kan lage et foredrag, en rapport, skrive en artikkel eller lage en digital presentasjon. Du kan velge tema innenfor de mulighetene som statistikken gir. Klikk deg fram i menyen til venstre.

Nettsted

http://www.ssb.no/kultur-og-fritid Statistisk sentralbyrås temasider om kultur og fritid

Kommenterte lenker

Utdanning

www.mesterbrev.no Informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver, og om arbeidet på de ulike fagområdene.

www.yrkesfag.org Nettsted med informasjon om yrkesopplæringen; skole og undervisning, lærlingeordning, fag- og svenneprøve.

Lenker til Medienettsteder

www.norske-aviser.com Lenkesamling til alle norske aviser

www.kidon.com Oversikt over massemedier i verden

www.nrk.no NRKs nettsider

www.tv2.no TV2s nettsider

www.journalisten.no Journalistenes tidsskrift

presse.no Vær-varsom-plakaten

www.ij.no Nettsidene til Institutt for journalistikk

www.propaganda-as.no Propaganda mediekanalen - et kommunikasjonsnettsted

www.medietilsynet.no Medietilsynets nettsider

www.nfi.no Nettsidene til Norsk filminstitutt

www.norskfilmutvikling.no Nettsidene til Norsk filmutvikling

www.regjeringen.no "Adgangen til å kopiere til privat bruk videreføres". Om Åndsverksloven fra Kultur- og kirkedepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/kkd Nettsidene til Kultur- og kirkedepartementet

www.regjeringen.no NHDs informasjon om medier i Norge

Organisasjoner

www.pmf.no Nettsidene til Presse- og Mediaansattes Forbund

www.itforbundet.org Nettsidene til IT-forbundet

www.forleggerforeningen.no Nettsidene til Den Norske Forleggerforening

www.nj.no Nettsidene til Norsk Journalistlag

www.filmforbundet.no Nettsidene til Norsk Filmforbund