Arbeidsopplegg for teknikk og industriell produksjon

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

Miljøspørsmål er også aktuelle for dette programområdet, og passer til kapittel 13.

Organisasjonene i arbeidslivet

Under finner du lenker til organisasjoner som kan være aktuelle for deg i framtida. Velg en av organisasjonene og lag en presentasjon av den. Du bør komme inn på hvilke saker organisasjonen er opptatt av, og gjøre greie for disse, og du bør si noe om hvem som er medlemmer, og hvilke fordeler du har av å være medlem.

Nettsteder

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

www.industrienergi.no Nettsidene til fagforbundet Industri Energi.

www.stalforbund.com Nettsidene til Norsk Stålforbund.

www.nito.no Nettsidene til NITO - Norsk Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

www.itforbundet.org Nettsidene til IT-forbundet.

www.nfo.no Nettsidene til Norsk Flytekniker Organisasjon.

www.tekna.no Nettsidene til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.

www.flt.no Nettsidene til Forbundet for Ledelse og Teknikk.

www.norskindustri.no Nettsidene til Norsk Industri, som organiserer bedrifter innen teknologi og prosessindustri.

Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
 2. Hva går arbeidet ut på?
 3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
 4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
 5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
 6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver og om arbeidet i de ulike fagområdene.

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge.

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom.

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

www.industrienergi.no Nettsidene til fagforbundet Industri Energi.

www.stalforbund.com Nettsidene til Norsk Stålforbund.

www.nito.no Nettsidene til NITO - Norsk Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

www.itforbundet.org Nettsidene til IT-forbundet.

www.nfo.no Nettsidene til Norsk Flytekniker Organisasjon.

www.tekna.no Nettsidene til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.

www.flt.no Nettsidene til Forbundet for Ledelse og Teknikk.

www.norskindustri.no Nettsidene til Norsk Industri, som organiserer bedrifter innen teknologi og prosessindustri.

Fagforeningsarbeid

Under finner du lenker til fagforeninger som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av fagforeningene, og lag en presentasjon av denne. Du bør komme inn på hvilke saker fagforeningen er opptatt av og gjøre greie for disse, hvordan foreninger er organisert og hvilke fordeler du har av å være medlem i fagforeningen.

Nettsteder

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nopef.no Norsk olje- og petrokjemisk fagforbunds nettsider

www.stalforbund.com Norsk Stålforbunds nettsider

www.nkif.no Nettsidene til Norsk kjemisk industriarbeiderforbund

www.nito.no Nettsidene til Norsk ingeniør og teknologi organisasjon

www.itforbundet.org It-forbundets nettsider

www.nfo.no Nettsidene til Norsk flyteknikerorganisasjon

www.tekna.no Nettsidene til Norsk teknisk-naturvitenskapelige forening

www.pil.no Nettsidene til Prosessindustriens landsforening

Olje og gass

Under finner du lenker til artikler som tar for seg ulike sider ved olje- og gassproduksjon. Les disse og svar på spørsmålene.

 1. Hvilke positive og negative konsekvenser for samfunnet kan oljeutvinning i Barentshavet få?
 2. Det foregår en kamp om olje flere steder i verden. Hvor og hvordan foregår denne kampen?
 3. Hvilke problemer medfører økt forbruk av olje? Hva er årsakene til det økte forbruket?
 4. Hvilke nye samarbeidsformer oppstår internasjonalt som følge av kampen om oljen?
 5. Forskningsrådet i Norge mener en må bruke mer resurser på petroleumsforskning enn på forskning om fornybar energi. Hvorfor mener de dette? Kom med argumenter for og i mot dette standpunktet.
 6. Hvilke problemer står EU overfor når det gjelder energi? Hvordan kan disse problemene løses? Hvordan påvirker EUs energipolitikk Norge?
 7. Hva er årsakene til at noen hevder vi står foran en global energikrise? Hvordan kan en krise unngås?

Nettsteder

www.aftenposten.no Artikkel fra Aftenposten om oljeutvinning i Barentshavet

www.aftenposten.no www.aftenposten.no Artikler fra Aftenposten om kampen om oljen internasjonalt

www.aftenposten.no Artikkel om energi i EU fra Aftenposten

www.forskning.no Artikkel fra forskning.no om internasjonal energikrise

Olje, gass og energi - statistikk

Under finner du lenker til Statistisk Sentralbyrås nettsider om energi og industri, som blant annet omhandler olje og gass.

I denne oppgaven skal du bruke statistikk og finne fram til opplysninger om dette ut fra tabeller. Du skal lage en presentasjon av norsk energivirksomhet, olje- og/eller gassproduksjon. Du kan lage et foredrag, en rapport, skrive en artikkel eller lage en digital presentasjon. Du kan velge tema innenfor de mulighetene som statistikken gir. Klikk deg fram i menyen til venstre.

Nettsteder

http://www.ssb.no/energi-og-industri Statistisk sentralbyrås temaside om energi og industri

Klimaendringer

 1. Hvilke konsekvenser kan klimaendringer få for deg i framtida?
 2. Hvilke konsekvenser kan klimaendringer få for det du tenker deg å arbeide med i framtida?

Nettsteder

www.forskning.no ("Klimaendringer rammer norsk natur")

www.forskning.no("- Havet i Norge kan stige 0,8 meter")

www.forskning.no ("Personlig klimakvote til alle")

www.forskning.no ("Klimateknologi kan bli vekstnæring")

www.forskning.no ("Hva betyr klimaendringene for deg?")

www.forskning.no ("Klimaendringer kan gi barkebilleboom")

Artikler fra forskning.no om klimaendringer

Kommenterte lenker

Faglige nettsteder

www.regjeringen.no/nb/dep/nhd Nettsidene til nærings- og handelsdepartemenetet

www.npd.no Oljedirektoratets nettsider

www.visitvemork.com Nettstedet til Industriarbeidermuseet på Vemork

www.regjeringen.no/Faktahefte-om-norsk-naringsliv Faktahefte om norsk næringsliv fra Nærings- og handelsdepartementet

www.tu.no Teknisk ukeblad

Organisasjoner

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nopef.no Norsk olje- og petrokjemisk fagforbunds nettsider

www.stalforbund.com Norsk Stålforbunds nettsider

www.nkif.no Nettsidene til Norsk kjemisk industriarbeiderforbund

www.nito.no Nettsidene til Norsk ingeniør og teknologi organisasjon

www.itforbundet.org It-forbundets nettsider

www.nfo.no Nettsidene til Norsk flyteknikerorganisasjon

www.flt.no Forbund for ledelse og teknikks nettsider

www.pil.no Nettsidene til Prosessindustriens landsforening

www.tekna.no Nettsidene til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.