Arbeidsopplegg for helse- og sosialfag

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for helse- og sosialfag. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir stor? Dette prosjektet går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke, og svar på problemstillingene under.

  1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Hva går arbeidet ut på?
  3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
  4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
  5. Hvilken/hvilke fagforeninger finnes for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningene for?
  6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.nav.no/ Fra hjemmesidene til NAV, statistikk over arbeidsledige. Viser ledighet etter alder, bransje, fylke osv. 

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.jordmorforeningen.no Nettsidene til Norsk jordmorforening

www.psykologforeningen.no/ Nettsidene til Psykologiforeningen

http://nulltilatten.no/ Nettsidene til Barne- og ungdomsarbeiderforbundet

www.uho.no Nettsidene til Utdannningsorganisasjonenes hovedorganisasjon

www.fobsv.no Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

www.tannlegeforeningen.no Nettsidene til Den norske tannlegeforening

www.kiropraktikk.no Nettsidene til Kiropraktorforeningen

www.sykepleierforbundet.no Nettsidene til Sykepleierforbundet

www.tannpleier.no Nettsidene til Tannpleierforbundet

www.fysio.no Nettstedet til Norsk Fysioterapeutforbund

www.nhsf.no Nettsidene til Norsk helsesekretærforbund

www.ambulanse.no Nettsted for ambulansepersonell

www.farmasiforbundet.no Nettsidene til Farmasiforbundet

www.tannteknikerforbundet.no Nettsidene til Tannteknikerforbundet

www.audiograf.no Nettsidene til Audiografforbundet

www.netf.no Nettsidene til Norsk ergoterapeutforbund

www.farmaceutene.no Nettsidene til farmasøytene

www.utdanningsforbundet.no Nettsidene til Utdanningsforbundet

www.skoleneslandsforbund.no Nettsidene til Skolenes landsforbund

www.fengselogfriomsorg.no Nettsidene til Fengselsansatte

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltakelse og lønn fra Statistisk Sentralbyrå

Fagforeningsarbeid

Under finner du lenker til fagforeninger som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av fagforeningene, og lag en presentasjon av denne. Du bør komme inn på hvilke saker fagforeningen er opptatt av og gjøre greie for disse, hvordan foreningen er organisert og hvilke fordeler du har av å være medlem i fagforeningen.

Nettsteder

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.jordmorforeningen.no Nettsidene til Norsk jordmorforening

www.psykologforeningen.no/

Psykologforenings nettsider

http://nulltilatten.no/ Barne- og ungdomsarbeiderforbundets nettsider

www.uho.no Nettsidene til Utdanningsorganisasjonenes hovedorganisasjon

www.fobsv.no Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

www.tannlegeforeningen.no Nettsidene til Den norske tannlegeforening

www.kiropraktikk.no Kiropraktorforeningens nettsider

www.sykepleierforbundet.no Sykepleierforbundets nettsider

www.tannpleier.no Nettsidene til Tannpleierforbundet

www.fysio.no Nettstedet til Norsk Fysioterapeutforbund

www.nhsf.no Nettsidene til Norsk helsesekretærforbund

www.ambulanse.no Nettsted for ambulansepersonell

www.farmasiforbundet.no Farmasiforbundets nettsider

www.tannteknikerforbundet.no Nettsidene til Tannteknikerforbunet

www.audiograf.no Nettsidene til Audiografforbundet

www.netf.no Norsk ergoterapeutforbunds nettsider

www.farmaceutene.no Nettsidene til Farmaceutene

www.fengselogfriomsorg.no Fengselsansattes nettsider

Nytt om helse

Nedenfor finner du lenker til nettsteder som tar for seg aktuelle saker om helse. Velg en aktuell sak og hold et miniforedrag om denne for klassen.

Nettsteder

www.regjeringen.no/nb/dep/aid Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettsider.

www.regjeringen.no/nb/dep/bld Barne- og likestillingsdepartementets nettsider

www.regjeringen.no/nb/dep/hod Helse- og omsorgsdepartementets nettsider

www.regjeringen.no/nb/dep/kd Kunnskapsdepartementets nettsider

www.helsedirektoratet.no Nettstedet til Helsedirektoratet

www.helsetilsynet.no Nettsidene til Helsetilsynet

www.psykiskhelse.no Nettstedet til Rådet for psykisk helse

Helse - statistikk

Nedenfor finner du en lenke til Statistisk Sentralbyrås nettsider om helse.

I denne oppgaven skal du bruke statistikk og finne fram til opplysninger om helse ut fra tabeller. Du skal lage en presentasjon av et tema innenfor helse. Du kan lage et foredrag, en rapport, skrive en artikkel eller lage en digital presentasjon. Du kan velge tema innenfor de mulighetene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellene i margen til høyre.

Nettsted

www.ssb.no/helsetilstand Statistisk Sentralbyrås temaside om helse

Helse- og sosialpolitikk

Under finner du lenker til de politiske partiene. Velg to partier, og finn ut hva som er deres helse- og sosialpolitikk. Hvilke forskjeller og likheter finner du? Hvilket av partiene er du mest enig med? Hvorfor?

Nettsteder

www.dna.no Nettsidene til Det norske Arbeiderparti

www.frp.no Nettsidene til Fremskrittspartiet

www.hoyre.no Nettsidene til Høyre

www.krf.no Nettsidene til Kristelig Folkeparti

www.kystpartiet.no Nettsidene til Kystpartiet

http://rødt.no/ Nettsidene til Rød Valgallianse

www.senterpartiet.no Nettsidene til Senterpartiet

www.sv.no Nettsidene til Sosialistisk Venstreparti

www.venstre.no Nettsidene til Venstre

Kommenterte lenker

www.nav.no Statistikk over arbeidsledige, se ulike yrker

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.jordmorforeningen.no Nettsidene til Norsk jordmorforening

www.psykologforeningen.no/ Psykologforenings nettsider

http://nulltilatten.no/ Barne- og ungdomsarbeiderforbundets nettsider

www.uho.no Nettsidene til Utdanningsorganisasjonenes hovedorganisasjon

www.fobsv.no Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

www.tannlegeforeningen.no Nettsidene til Den norske tannlegeforening

www.kiropraktikk.no

Kiropraktorforeningens nettsider

www.sykepleierforbundet.no Sykepleierforbundets nettsider

www.tannpleier.no Nettsidene til Tannpleierforbundet

www.fysio.no Nettstedet til Norsk Fysioterapeutforbund

www.nhsf.no Nettsidene til Norsk helsesekretærforbund

www.ambulanse.no Nettsted for ambulansepersonell

www.farmasiforbundet.no Farmasiforbundets nettsider

www.tannteknikerforbundet.no Nettsidene til Tannteknikerforbunet

www.audiograf.no Nettsidene til Audiografforbundet

www.netf.no Norsk ergoterapeutforbunds nettsider

www.farmaceutene.no Nettsidene til Farmaceutene

www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets nettsider

www.skoleneslandsforbund.no Nettsidene til Skolenes landsforbund

www.fengselogfriomsorg.no Fengselsansattes nettsider

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk Sentralbyrå