Arbeidsopplegg for elektrofag

Fagforeningsarbeid

Nedenfor finner du lenker til fagforeninger som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av fagforeningene og lag en presentasjon av denne. Du bør komme inn på hvilke saker fagforeningen er opptatt av og gjøre greie for disse, hvordan foreninger er organisert og hvilke fordeler du har av å være medlem i fagforeningen.

Nettsteder

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nito.no Nettsidene til Norsk ingeniør- og teknologiorganisasjon

www.itforbundet.org It-forbundets nettsider

www.elektroarbeidernes-fagforening.org Nettsidene til Elektroarbeidernes fagforening

www.heis.no Heismontørenes fagforenings nettsider

www.elogit.no El og It-forbundets nettsider

Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir stor? Dette prosjektet går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke, og svar på problemstillingene under.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
 2. Hva går arbeidet ut på?
 3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
 4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
 5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningene for?
 6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver, og om arbeidet i de ulike fagområdene

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk Sentralbyrå

www.aetat.no Statistikk over arbeidsledige, se ulike yrker (pdf)

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nito.no Nettsidene til Norsk ingeniør- og teknologiorganisasjon

www.itforbundet.org IT-forbundets nettsider

www.elektroarbeidernes-fagforening.org Nettsidene til Elektroarbeidernes fagforening

www.heis.no Heismontørenes fagforenings nettsider

www.elogit.no El og IT-forbundets nettsider

www.nelfo.no NELFOs nettsider

Energi og miljø

I dette prosjektet skal du arbeide med energi og miljø. Du kan lage problemstillinger selv, eller velge en eller flere av problemstillingene her.

Mulige problemstillinger:

 1. Hvilke energiformer er mest miljøvennlige? Her må du gjøre greie for hva de ulike energiformene går ut på og hvorfor de er miljøvennlige.
 2. Hvilke fordeler og ulemper er det ved de miljøvennlige energiformene?
 3. Hva kan gjøres for å gjøre de tradisjonelle energiformene mer miljøvennlige?
 4. Hva må gjøres for at vi skal bruke mer miljøvennlig energi?

Nettsteder

www.naturvern.no Naturvernforbundets sider om energi og klima

www.solenergi.no Norsk solenergiforenings nettsider

www.nobio.no Nettsidene til Norsk bioenergiforening

www.bellona.no Bellonas nettsider om energi

Prosjekt: Energi i EU

Målet med prosjektet er å finne ut mest mulig om EUs energipolitikk, om hvordan dette påvirker Norge og om EØS-avtalen og energi. Bruk nettstedene nedenfor og lag en presentasjon av energipolitikken i EU og EØS og hvordan dette påvirker norsk energipolitikk.

Mulige problemstillinger:

 1. Hva går EUs energipolitikk ut på?
 2. Hvordan påvirker EUs energipolitikk Norge?
 3. Hva sier EØS-avtalen om energi?
 4. Hvordan påvirker innholdet i EØS-avtalen Norges energipolitikk?
 5. Hva går Norges energipolitikk ut på?

Nettsteder

www.tu.no Artikkel fra Teknisk ukeblad om EU og energi

www.regjeringen.no Artikkel om EØS-avtalen og energi fra Olje- og energidepartementets nettsider

www.regjeringen.no Om EUs energipolitikk fra Olje- og energidepartementets nettsider

www.regjeringen.no Nettside om Norge, EU og EØS og energi. Her finner du også lenker

Nytt om elektrofag

Under finner du lenker til nettsteder som tar for seg aktuelle saker om elektrofag. Velg en aktuell sak og hold et miniforedrag om denne for klassen.

Nettsteder

www.tu.no Teknisk ukeblad

www.teknologisk.no Teknologisk institutt

Energi - statistikk

Under finner du en lenke til Statistisk Sentralbyrås nettsider om energi.

I denne oppgaven skal du bruke statistikk og finne fram til opplysninger om energi ut fra tabeller. Du skal lage en presentasjon av et tema innenfor energi. Du kan lage et foredrag, en rapport, skrive en artikkel eller lage en digital presentasjon. Du kan velge tema innenfor de mulighetene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellene i margen til høyre.

Nettsted

www.ssb.no/energi Statistisk sentralbyrås temaside om energi

Kommenterte lenker

Yrkesfagutdanning

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver, og om arbeidet i de ulike fagområdene

Fagorganisasjoner

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets NHO - Hovedorganisasjon

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nito.no Nettsidene til Norsk ingeniør- og teknologiorganisasjon

www.itforbundet.org It-forbundets nettsider

www.elektroarbeidernes-fagforening.org Nettsidene til Elektroarbeidernes fagforening

www.heis.no Heismontørenes fagforenings nettsider

www.elogit.no El og It-forbundets nettsider

www.nelfo.no NELFOs nettsider

Elektrofaglige nettsteder

www.tu.no Teknisk ukeblad

www.teknologisk.no Teknologisk institutt

Klimaendringer

 • Hvilke konsekvenser kan klimaendringer få for deg i framtida?
 • Hvilke konsekvenser kan klimaendringer få for det du tenker deg å arbeide med i framtida?

Nettsted: 
 


http://www.forskning.no/LimeTopicAddOn/temaer/miljo/klima Temaside om klima fra forskning.no. Her finner du oppdaterte artikler om klimaforskning