Arbeidsopplegg for design og håndverk

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for design og håndverk. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

I tillegg kan kunst og politikk, politisk kunst osv. være aktuelle temaer til kapittel 7, 8 eller 9.

Fagforeningsarbeid

Under finner du lenker til fagforeninger som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av fagforeningene og lag en presentasjon av den. Du bør komme inn på hvilke saker fagforeningen er opptatt av, og gjøre greie for disse, og du bør si noe om hvordan foreningen er organisert, og hvilke fordeler du har av å være medlem i fagforeningen.

Nettsteder

www.frisorene.no Nettsidene til Frisørenes Fagforening.

www.arkitektur.no Nettsidene til Norske arkitekters landsforbund.

www.kunsthandverk.no Nettsidene til Norske Kunsthåndverkere.

www.gullsmed.no Nettsidene til Norges Gullsmedforbund.

www.aktivitor.no Nettsidene til Aktivitørenes Landsforbund.

Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
 2. Hva går arbeidet ut på?
 3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
 4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
 5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
 6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver og om arbeidet i de ulike fagområdene.

www.khio.no Nettsidene til Kunsthøgskolen i Oslo.

www.khib.no Nettsidene til Kunsthøgskolen i Bergen.

www.frisorene.no Nettsidene til Frisørenes Fagforening.

www.arkitektur.no Nettsidene til Norske arkitekters landsforbund.

www.kunsthandverk.no Nettsidene til Norske Kunsthåndverkere.

www.gullsmed.no Nettsidene til Norges Gullsmedforbund.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema www.ssb.no/arbeid Statistisk sentralbyrås temasider om utdanning og arbeid.

Avistegninger

Avistegnere kommenterer aktuelle politiske saker med tegningene sine. Under finner du en lenke til noen norske avistegninger.

 1. Hvilke saker er det avistegnerne tar for seg?
 2. Tar tegnerne stilling i sakene? I så fall hvordan?
 3. Lag en avistegning til en aktuell politisk sak.

Nettsted:

http://www.avistegnerneshus.no/ Nettstedet Fredrik Stabel & AvisTegnernes Hus. Her finner du informasjon om avistegning og eksempler på avistegninger.

Partilogoer

Under finner du lenker til de politiske partiene i Norge. Hvert parti har en partilogo.

 1. Ta for deg partilogoene og gi en vurdering av dem. Er det en sammenheng mellom utformingen av partilogoene og partienes politikk? I så fall hvordan?
 2. Velg et parti og lag en logo du synes passer til dette partiet.

Nettsteder

www.dna.no Nettsidene til Det norske Arbeiderparti.

www.frp.no Nettsidene til Fremskrittspartiet.

www.hoyre.no Nettsidene til Høyre.

www.krf.no Nettsidene til Kristelig Folkeparti.

www.kystpartiet.no Nettsidene til Kystpartiet.

http://roedt.no/ Nettsidene til Rødt.

www.senterpartiet.no Nettsidene til Senterpartiet.

www.sv.no Nettsidene til Sosialistisk Venstreparti.

www.venstre.no Nettsidene til Venstre.

Nytt om design og håndverk

Under finner du lenker til nettsteder som tar for seg aktuelle saker om design og håndverk. Velg en aktuell sak og hold et miniforedrag om denne for klassen.

Nettsteder

www.regjeringen.no Nettsidene til kultur- og kirkedepartementet

www.kulturrad.no Nettsidene til Norsk kulturråd

www.kulturnett.no Offisiell portal til norsk kunst på nettet, del av det norske kulturnettet. Nyheter og informasjon for kunstnere og kunstinteresserte. Lenker, kunstnerregisteret, presentasjon av kunst på nett.

www.listen.no Guide til utstillinger, kunst, museer og gallerier

Rolf Groven - en samfunnsengasjert kunstner

Under finner du lenker til noen av kunstneren Rolf Grovens bilder. Bruk bildene til å svare på spørsmålene.

 1. Hvilke samfunnstemaer tar Groven for seg i bildene?
 2. Hva tror du han vil si om disse sakene?
 3. Synes du bildene er provoserende? I så fall hvordan og hvorfor/hvorfor ikke?

Nettsteder

Bilder fra Grovens nettgalleri:

Kommenterte lenker

Utdanning

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver, og om arbeidet i de ulike fagområdene

www.khio.no Kunsthøyskolen i Oslos nettsider

www.khib.no Kunsthøgskolen i Bergens nettsider

Kunst og kultur

www.regjeringen.no Nettsidene til Kultur- og kirkedepartementet

www.kulturrad.no Nettsidene til Norsk kulturråd

www.kulturnett.no Offisiell portal til norsk kunst på nettet, del av det norske kulturnettet. Nyheter og informasjon for kunstnere og kunstinteresserte. Lenker, kunstnerregisteret, presentasjon av kunst på nett

www.listen.no Guide til utstillinger, kunst, museer og gallerier

Organisasjoner

www.frisorene.no Nettsidene til Frisørenes fagforening

www.arkitektur.no Nettstedet til Norske arkitekters Landsforbund

www.kunsthandverk.no Norske Kunsthåndverkeres nettsider

www.ohif.no Nettstedet til Pelsmesterlauget

www.gullsmed.no Norges gullsmedforbunds nettsider

www.aktivitor.no Aktivitørenes Landsforbunds nettsider

www.mamut.com/noku Generell informasjon om NOKU som organiserer kulturarbeidere innen det offentlige og halvoffentlige