Studiespesialisering

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for studiespesialisering. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

Nettoppgave: Organisasjonene i arbeidslivet

Under finner du lenker til organisasjoner som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av organisasjonene og lag en presentasjon av den. Du bør komme inn på hvilke saker organisasjonen er opptatt av, og gjøre greie for disse, og du bør si noe om hvem som er medlemmer, og hvilke fordeler du har av å være medlem.

Nettsteder:

www.akademikerne.no Nettsidene til arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne.

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.unio.no Nettsidene til Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

www.pf.no Nettsidene til Politiets Fellesforbund.

www.forskerforbundet.no Nettsidene til Forskerforbundet.

www.prest.no Nettsidene til Den norske presteforening.

www.tannlegeforeningen.no Nettsidene til Den norske tannlegeforening.

www.juristforbundet.no Nettsidene til Norges Juristforbund.

www.nsf.no Nettsidene til interesseorganisasjonen Siviløkonomene.

samfunnsviterne.no Nettsidene til Samfunnsviterne, Akademikerforening for samfunnsvitere og humanister.

www.itforbundet.org Nettsidene til IT-forbundet.

www.arkitektur.no Nettsidene til Norske arkitekters landsforbund.

www.psykol.no Nettsidene til Norsk Psykologforening.

www.vetnett.no Nettsidene til Den norske veterinærforening.

https://www.finansforbundet.no/ Nettsidene til Finansforbundet.

www.akademikerforbundet.no Nettsidene til Akademikerforbundet.

 

Nettoppgave: Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

  1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Hva går arbeidet ut på?
  3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
  4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
  5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
  6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.studieguiden.no Studieguiden.no har oversikt over alle studier i Norge.

www.studieguiden.no Nettsider fra studieguiden.no om studier i utlandet.

www.ntnu.no Nettsidene til Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

www.uib.no Nettsidene til Universitetet i Bergen.

www.uio.no Nettsidene til Universitetet i Oslo.

www.uis.no Nettsidene til Universitetet i Stavanger.

www.uit.no Nettsidene til Universitetet i Tromsø.

www.mil.no Nettsider om utdanning i Forsvaret.

www.studieguiden.no Lenker til alle offentlige høgskoler i Norge.

www.studieguiden.no Lenker til alle private høgskoler i Norge.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema

www.ssb.no/arbeid Temasider fra Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

 

Nettoppgave: Studievalg

  1. Hva avgjør valg av studium?
  2. Er det vanlig å velge samme studium som foreldrene? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva tror du er årsakene til at det er slik?
  3. Hvilke studier vil det være lurt å velge ut fra de behovene du ser i dag? I hvilken grad synes du en skal ta hensyn til arbeidsmarkedets behov når en skal velge studium?
  4. Hva avgjør ditt eget valg?

Nettsteder

forbruker.no/jobbogstudier Artikler fra nettstedet forbruker.no om studievalg.

 

Kommenterte lenker

Utdanning

www.studieguiden.no

Studieguiden.no har oversikt over alle studier i Norge

hwww.studieguiden.no Studieguidens nettsider om studier i utlandet

www.ntnu.no Nettsidene til Norges naturvitenskaplige universitet i Trondheim

www.uib.no Nettstedet til universitetet i Bergen

hwww.uio.no Nettstedet til universitetet i Oslo

www.uis.no Nettstedet til universitetet i Stavanger

uit.no Nettstedet til universitetet i Tromsø

www.mil.no Forsvarsnett - om utdanning i forsvaret

www.studieguiden.no Lenker til alle offentlige høgskoler i Norge

www.studieguiden.no Lenker til alle private høgskoler i Norge

Organisasjoner

www.akademikerne.no Nettsidene til Akademikerne

www.nho.no NHOs nettsider

www.uho.no Nettsidene til Utdanningsorganisasjonenes hovedorganisasjon

www.bibforb.no Nettsidene til Bibliotekarforbundet

www.pf.no Politiets Fellesforbunds nettsider

www.forskerforbundet.no Forskerforbundets nettsider

www.prest.no Den norske presteforenings nettsider

www.tannlegeforeningen.no Tannlegeforeningens nettsider

www.juristforbundet.no Nettsidene til Norges juristforbund

www.norsklektorlag.no Norsk Lektorlags nettsider

www.nsf.no Nettsidene til Siviløkonomene

samfunnsviterne.no Samfunnsviternes nettsider

www.itforbundet.org It-forbundets nettsider

www.arkitektur.no Arkitektenes nettsider

www.psykologforeningen.no/ Psykologiforeningens nettsider

www.vetnett.no Vetrinærenes nettsider

www.finansforbundet.no Finansforbundets nettsider

www.akademikerforbundet.no Nettsidene til Akademikerforbundet

www.nsu.no Norsk studentunions nettsider