Arbeidsopplegg for idrettsfag

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for idrettsfag. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

I tillegg kan idrett og etikk være et tema som kan tas opp under samfunnsbegrepet, og spesielt i tilknytning til normer i kapittel 1.

Nettoppgave: Organisasjonene i arbeidslivet

Under finner du lenker til organisasjoner som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av organisasjonene og lag en presentasjon av den. Du bør komme inn på hvilke saker organisasjonen er opptatt av, og gjøre greie for disse, og du bør si noe om hvem som er medlemmer, og hvilke fordeler du har av å være medlem.

Nettsteder:

www.niso.no Nettsidene til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon.

www.idrett.no Nettsidene til Norges idrettsforbund.

Nettoppgave: Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
 2. Hva går arbeidet ut på?
 3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
 4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
 5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
 6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.idrett.no Nettstedet til Norges idrettsforbund

http://www.idrett.no/saerforbund/Sider/default.aspx Lenker til særforbundene i Norges idrettsforbund

www.niso.no Nettsidene til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

http://www.idrett.no/tema/funksjonshemmede/Sider/Funksjonshemmede.aspx Om idrett for funksjonshemmede i Norge fra nettstedet til Norges Idrettsforbund

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltakelse og lønn fra Statistisk sentralbyrå

Kommenterte lenker

Idrettsfag

www.regjeringen.no Kultur- og kirkedepartementets nettsider

www.antidoping.no Nettstedet til Antidoping Norge

odin.dep.no/hod Nettsidene til Helsedepartementet

www.startsiden.no Lenker til sportsnyheter fra de største mediene

www.klokeavskade.no Senter for idrettsskadeforskning

www.idrettsanlegg.no Kultur- og kirkedepartementets sider for spillemiddelsøknader og anleggssøk.

Organisasjoner

www.idrett.no Nettstedet til Norges idrettsforbund

http://www.idrett.no/saerforbund/Sider/default.aspx Lenker til særforbundene i Norges idrettsforbund

www.niso.no Nettsidene til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

http://www.idrett.no/tema/funksjonshemmede/Sider/Funksjonshemmede.aspx Om idrett for funksjonshemmede i Norge fra nettstedet til Norges idrettsforbund

Doping

Under finner du lenker til artikler om doping i idretten. Bruk disse og eventuelt annen informasjon du finner om dette temaet, og hold et foredrag for samfunnsfaggruppa di om doping i idretten. Du kan velge én eller flere av problemstillingene under, eller du kan velge problemstillinger selv.

Forslag til problemstillinger:

 • Hva er doping, og hvilke ulike former for doping fins det?
 • Hva er årsakene til at noen doper seg?
 • Hvilke konsekvenser kan bruk av anabole steroider ha for den enkelte og for samfunnet?
 • Hvordan kan kosttilskudd misbrukes? Hvilke konsekvenser kan slikt misbruk ha?
 • Hva går den nye UNESCO-konvensjonen om doping ut på?
 • Gjør greie for gangen i dopingsaker.
 • Hvordan arbeider Norges Idrettsforbund mot doping?

Nettsteder: www.antidoping.no Nettsidene til Antidoping Norge. Her finner du mye informasjon om doping

www.idrett.no

Nettsidene til Norges Idrettsforbund

www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema

Informasjon fra Kultur- og kirkedepartementet om internasjonalt antidopingarbeid

www.bt.no/nyheter/lokalt/Vold-aggresjon-og-psykoser Artikkel fra Bergens Tidende om vold og psykiske problemer som følge av dopingbruk

www.aftenposten.no/helse

www.aftenposten.no/helse/ Artikler fra Aftenposten om helserisiko ved bruk av doping

www.bt.no/nyheter/lokalt/Ufretrygdet-av-dopingmisbruk www.bt.no/nyheter/innenriks/--Steroider-delegger-hjernen

Artikler fra Bergens Tidende om konsekvenser av dopingbruk