Arbeidsopplegg for musikk, dans og drama

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for musikk, dans og drama. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

I tillegg kan kulturpolitikk være et aktuelt tema til kapittel 8 eller kapittel 9.

 

Nettoppgave: Organisasjonene i arbeidslivet

Under finner du lenker til organisasjoner som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av organisasjonene og lag en presentasjon av den. Du bør komme inn på hvilke saker organisasjonen er opptatt av, og gjøre greie for disse, og du bør si noe om hvem som er medlemmer, og hvilke fordeler du har av å være medlem.

Nettsteder

www.musikerorg.no Nettsidene til Musikernes fellesorganisasjon.

www.fonoko.no Nettsidene til Foreningen norske kordirigenter.

www.nopa.no Nettsidene til NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere.

www.norskedansekunstnere.no Nettsidene til forbundet Norske Dansekunstnere.

www.fttf.no Nettsidene til Film- og Teaterteknisk Forening.

www.dramatiker.no Nettsidene til Dramatikerforbundet.

www.scenograf.no Nettstedet til Norske Scenografer.

www.skuespillerforbund.no Nettsidene til Norsk Skuespillerforbund.

 

Nettoppgave: Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

  1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Hva går arbeidet ut på?
  3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
  4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
  5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
  6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd.html?id=545 Nettsidene til kulturdepartementet.

www.khio.no Nettsidene til Kunsthøgskolen i Oslo, som gir utdanning i musikk, dans og drama.

http://www.uis.no/studietilbud/musikk_og_dans/ Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.

www.uit.no Nettsidene til Universitetet i Tromsø, som gir utdanning i musikk, dans og drama.

www.fonoko.no Nettsidene til Foreningen norske kordirigenter.

www.musikerorg.no Nettsidene til Musikernes fellesorganisasjon.

www.nopa.no Nettsidene til NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere.

www.norskedansekunstnere.no Nettsidene til forbundet Norske Dansekunstnere.

www.dnbh.no Nettsidene til Norges Dansehøyskole.

http://www.operaen.no/ Nettsidene til Den Norske Opera og Ballett.

www.skuespillerforbund.no Nettsidene til Norsk Skuespillerforbund.

www.uis.no Nettsidene til Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema www.ssb.no/arbeid Temasider fra Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

 

Nettoppgave: Kulturpolitikk

Under finner du lenker til nettsidene til de politiske partiene.

Velg to partier og finn ut hva som er deres kulturpolitikk. Hvilke forskjeller og likheter finner du? Hvilket av partiene er du mest enig med? Hvorfor?

Nettsteder

www.dna.no Nettsidene til Det norske Arbeiderparti.

www.frp.no Nettsidene til Fremskrittspartiet.

www.hoyre.no Nettsidene til Høyre.

www.krf.no Nettsidene til Kristelig Folkeparti.

www.kystpartiet.no Nettsidene til Kystpartiet.

www.roedt.no Nettsidene til Rødt.

www.senterpartiet.no Nettsidene til Senterpartiet.

www.sv.no Nettsidene til Sosialistisk Venstreparti.

www.venstre.no Nettsidene til Venstre.

 

Kommenterte lenker

Generelle lenker

www.regjeringen.no Nettsidene til Kulturdepartementet

www.kulturrad.no Nettsidene til Norsk kulturråd

Musikk

www.nrk.no/musikk Nrks musikksider på nett

www.musikk.no Nettstedet til Norsk musikkråd

www.rikskonsertene.no Rikskonsertenes nettsider

www.operaen.no Den norske operas nettsider

www.musikerorg.no Nettstedet til Musikernes fellesorganisasjon

www.fonoko.no Foreningen norske kordirigenters nettsider

www.nopa.no Nettsidene til Norsk forening for komponister og tekstforfattere

www.folkogdans.no Norsk folkemusikk- og danselags nettsider

www.musikkorps.no Nettsidene til Norges musikkorpsforbund

Dans

www.dance.no Nettsidene til Senter for dansekunst

www.danseforbundet.no Norges danseforbund er en frivillig organisasjon som organiserer dans i Norge

www.norskedansekunstnere.no Norske dansekunstneres nettsider

www.dnbh.no Nettstedet til Norges Dansehøyskole

Drama

www.fttf.no Nettsidene til Film og teaterteknisk forening

www.dramatiker.no Dramatikerforbundets nettsider

www.scenograf.no Nettstedet til Norske scenografer

www.pluto.no/KulturSpeilet Kulturspeilet er et nettsted med teateranmeldelser

teaternett.no Nettsted om teater

www.revy.no Nettsted for revyer

www.skolerevy.com Nettsted om skolerevyer

www.skuespillerforbund.no Nettsidene til Norsk skuespillerforbund