Oppdateringer

KAPITTEL 4: KRIMINALITET

Kriminalstatistikk

På nettstedet til Statistisk sentralbyrå finner du oppdaterte kriminalstatistikker.

KAPITTEL 8: DET POLITISKE SYSTEMET I NORGE

Statsråder og departementsstruktur

På nettstedet regjeringen.no finner du oppdaterte oversikter over statsrådene i regjeringen og departementsstrukturen.

Odelsting og lagting. Riksrett

20. februar 2007 vedtok Stortinget nye grunnlovsendringer: En ny riksrettsordning ble vedtatt, og Stortingets to avdelinger, Odelstinget og Lagtinget, ble opphevet. Tidligere ble lovsaker først behandlet i Odelstinget og så i Lagtinget. Nå skal de behandles i plenum i to omganger i Stortinget. Endringer i Riksretten Lagtingets medlemmer vil ikke lenger møte i retten som dommere, og Odelstinget skal ikke kunne reise en sak for Riksrett. Den nye Riksretten vil bestå av fem dommere fra Høyesterett og et utvalg på seks lekdommere valgt av Stortinget. Ingen av de valgte medlemmene kan være stortingsrepresentanter. Høyesterettsjustitiarius skal være rettens president. 

Les artikkelen "Farvel til Lagtinget" fra Dagbladet.

KAPITTEL 14: SAMARBEID OVER GRENSER

Side 212-215: Ny delelinje mellom Norge og Russland

I 40 år har det vært uenighet om hvor grensen mellom Russland og Norge går i Barentshavet. I 2010 ble nabolandene enige om en historisk avtale der delelinja i Barentshavet er avklart. Se artikkelen "Et enormt matfat" fra Aftenposten for kart med den nye delelinja i Barentshavet.