Om Utforskeren - til læreren

Utforskeren er den nye delen i læreplanen for samfunnsfag. Delen har følgende fem kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

• formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

• utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte forskjellige løsningsforslag

• finne og sammenlikne informasjon som beskriver problemstillinger fra forskjellige synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene

• bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling

• drøfte samfunnsfaglige temaer i digitale diskusjonsfora og vurdere kvaliteten på sine egne og andres innlegg

 

Her på nettsidene finner du det du trenger for å arbeide med disse kompetansemålene (se Utforsker-knapp oppe til høyre). Det er oppgaver knyttet til målene, og teoristoff om statistikk og tabeller og om hvordan man skriver en samfunnsfaglig oppgave. Oppgavene ligger også tilknyttet kapitlene, slik at arbeidet med utforskerstoffet integreres i arbeidet med de øvrige temaene. Kompetansemålene i utforskeren ber elevene gjøre ulike øvelser, for dermed å lære om samfunnsfaglig metode. Derfor er det gjennom arbeid med oppgaver at elevene oppfyller kompetansemålene. Vi minner også om at du finner nyttig stoff om samfunnsfaglig metode i Lærerrommet her på nettsiden.