Film i undervisningen

Filmforslag

Å vise en film i klassen knyttet til et av emnene som blir behandlet i Streif, kan gi en fin variasjon i undervisningen i samfunnsfag.

Mange lærere føler imidlertid at de mangler kunnskap om hvordan de kan bruke film i undervisningen, og hva som er lov når det gjelder visning av film i klasserommet. På nettsidene til Norsk Filminstitutt kan du finne informasjon om dette (se også lenkene til høyre).

På nettsiden til Skolekino kan du holde deg oppdatert på nyheter om film i skolen. Her kan du også søke i Skolekinos database etter relevante filmer til samfunnsfagundervisningen ved å velge klassetrinn, fag og tema. Til de ulike filmene i basen finner du filmstudieark med filmomtaler, tips til hvordan filmene kan brukes i undervisningen, og oppgaver knyttet til dem.

Under finner du noen forslag til filmer som du kan bruke i undervisningen i samfunnsfag, og hvilke kapitler de passer til. Til forslagene følger det også lenker til filmstudieark, presentasjoner av filmene og oppgaver.

Ungdommens råskap (kapittel 1)

Ungdommens råskap er en norsk dokumentarfilm fra 2004. Filmen følger elever ved 10. trinn på Hauketo skole i utkanten av Oslo de siste månedene før eksamen.

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til Ungdommens råskap.

Klassen (kapittel 1)

Filmen Klassen følger en fransk skoleklasse i en forstad til Paris gjennom et skoleår.

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til Klassen.

Fucking Åmål (kapittel 1)

I Fucking Åmål møter vi noen ungdommer på det lille tettstedet Åmål i Nord-Sverige. Filmen tar opp relevante temaer for elevene, som ungdom, identitet og seksualitet, homoseksualitet og tilhørighet.

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til Fucking Åmål.

Engelen (kapittel 1, 2 og 4)

Engelen handler om den narkomane moren Lea og hennes kamp for å bli nykter.

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til Engelen.

Crash (kapittel 1, 4, 5 og 6)

Denne filmen passer godt som en oppsummering etter kapittel 1, 4, 5 og 6 fordi filmen eksemplifiserer mange av de sentrale begrepene i disse kapitlene.

 Oppgaver:

 1.  Hvem er de ulike personene i filmen?
 2. Hvilke lovbrudd blir begått i filmen? Er disse lovbruddene eksempler på tradisjonell eller ny kriminalitet?
 3. Hvilke forklaringer gir filmen på hvorfor gjerningsmennene begår disse kriminelle handlingene?
 4. Hva forteller filmen om sosialisering?
 5. Hva forteller filmen om fordommer og hverdagsrasisme?
 6. Hvordan vil du forklare det som skjer med den unge politibetjenten?
 7. Hvem er helter, og hvem er skurker i denne filmen?
 8. Hva tenker du etter å ha sett denne filmen, og hva tror du at regissøren har ønsket å få fram?

Om filmen:

Crash er et usminket storbydrama og en provoserende skildring av rasediskriminering i dagens Amerika. Vi møter blant annet en persisk butikkeier og hans familie, to politietterforskere som også er elskere, en afroamerikansk tv-regissør og hans kone, en meksikansk låsesmed, to biltyver, to politimenn og et middelaldrende koreansk par. Alle bor i LA. I løpet av de neste 36 timene skal deres veier krysses. 

Nettsteder:

www.dagbladet.no Dagbladets anmeldelse av filmen

www.dagsavisen.no Dagsavisens anmeldelse av filmen

Alt om min far (kapittel 2)

Alt om min far handler om en far som oppfatter seg som både kvinne og mann, og om hvordan dette oppleves av hans familie.

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til Alt om min far.

Prøvetid (kapittel 4)

Prøvetid handler om fire tidligere rus- og/eller voldsdømte fanger som benytter seg av rehabiliteringstilbudet Vardeteatret i Oslo. Vardeteatret bruker teaterarbeid som metode i rehabiliteringen, og de fire tidligere fangene skal skrive og sette opp en teaterforestilling

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til Prøvetid.

Jalla! Jalla! (kapittel 6)

Utdrag fra omtale av filmen fra filmstudiearket til Jalla! Jalla!

"I Jalla! Jalla! (som er arabisk og betyr Kom igjen!) henter Fares fram konflikter og problemer som unge fra andre kulturer ofte sliter med i sine nye hjemland. Han har valgt å bruke sine egne familiemedlemmer som skuespillere. Dette tilfører filmen troverdighet, med mange detaljer i miljøskildringen, som bare Josef Fares med sitt libanesisk/svenske blikk kunne kjenne til."

Migrapolis (kapittel 5 og 6)

nettsidene til NRK kan du finne en oversikt over de siste fjernsynsprogrammene i serien Migrapolis. Disse programmene egner seg godt til temaene kultur og kulturmøte, som tas opp i kapittel 5 og 6 i læreboka.

Folk flest bor i Kina (til kapittel 7 og 8)

Handlingen i Folk flest bor i Kina utspiller seg i løpet et døgn dagen før valget. Fellesnevneren er en avsides bensinstasjon på en norsk landevei. Her jobber Lasse, som lever av å selge bensin, men drømmer om å fly. Han opplever et døgn utenom det vanlige. Filmen handler om valg og politiske partier.

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til Folk flest bor i Kina.

American History X (kapittel 7, 8, 9 og 15)

American History X 

er et sterkt og dystert drama som gir et bilde av forvridde idealer og et USA i oppløsning. Filmen får fram hvordan nynazisme og rasisme oppstår av fattigdom og misnøye med eget liv, og hvordan rasisme har grunnlag i tillærte fordommer og er underbygd av sjalusi, uvitenhet og frykt.

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til American History X.

Slumdog Millionaire (kapittel 13)

Slumdog Millionaire skildrer en foreldreløs gutt fra en storbyslum i India som vinner tv-konkurransen «Vil du bli millionær?».

På nettsiden til Oslo Kino kan du finne en presentasjon av Slumdog Millionaire.

Vals med Bashir (kapittel 15)

Animasjonsfilmen Vals med Bashir handler om en ung mann som har prøvd å fortrenge tida da han var soldat under krigen i Libanon, og minnet om massakrene i de palestinske flyktningleirene Shatila og Sabra i 1982, der omkring 2000 sivile ble drept.

På nettsiden til Skolekino kan du finne et filmstudieark til Vals med Bashir.

Shooting dogs (kapittel 15)

Oppgaver til filmen:

 1.  Hva heter de to folkegruppene i Rwanda?
 2. Hva var bakgrunnen for folkemordet, og når fant det sted?
 3. Hvor mange ble drept, og hvem stod bak drapene?
 4. Hvordan forklarer filmen at folkemordet utviklet seg slik som det gjorde?
 5. Hva gjør FN og resten av verden for å prøve å stanse konflikten eller redde ofrene?
 6. Hva henviser tittelen til?
 7. I hvilken grad er filmen troverdig?
 8. Hva tenker du om det som skjedde i Rwanda? Hvorfor utviklet situasjonen seg som den gjorde? Kunne folkemordet vært unngått?

Om filmen:

April 1994. Rwanda er på randen av borgerkrig. Situasjonen er spent, men livet går sin vante gang på skolen der Joe underviser. Han er en ung og idealistisk lærer på en britisk misjonsskole i hovedstaden Kigali, der Fader Christopher er overhode.

Plutselig bryter helvete løs. Hutu-milits begynner brutalt å slakte ned tutsier. Tusenvis av tutsier søker tilflukt på misjonsskolens område, der også en liten belgisk FN-delegasjon er stasjonert. Men tryggheten fra FN-soldatene viser seg å være syltynn. Soldatene har kun mandat til å overvåke situasjonen, ikke til å gripe inn i den. Tutsiene opplever at hele verden vender dem ryggen. Og utenfor det spinkle gjerdet samler hutuer seg med bloddryppende macheter.

Filmen er basert på virkelige hendelser fra folkemordet i Rwanda og innspillingen er lagt til skolen der det virkelig skjedde. Mange av de involverte i filmen opplevde folkemordet på kroppen og mistet flere av sine nærmeste under tragedien.

Shooting dogs fikk Den Norske Fredsfilmprisen i Tromsø 2006 med følgende begrunnelse: "Det er en film som på en kraftfull måte tematiserer et ekstremt tilfelle av direkte, kulturell og strukturell vold. Ved å se historien gjennom øynene til en ung tutsi-jente får årets vinner tydelig fram de systematiske og rasistiske sidene ved grusomhetene og den kyniske mangelen på politisk vilje til å gripe inn."

Nettsteder:  

www.dagbladet.no Dagbladets anmeldelse av filmen

www.vg.no VGs anmeldelse av filmen

I en bedre verden (kapittel 15)

Filmen I en bedre verden problematiserer spørsmålet om hvordan konflikter kan løses, med vold eller med pasifisme.

nettsiden til oslokino.no kan du finne en omtale av filmen.

Diskusjonsspørsmål:

 1. Filmen problematiserer spørsmålet om hvordan konflikter kan løses, med vold eller med pasifisme. Gir filmen et svar på dette spørsmålet? Tar den stilling / har den et budskap?
 2. Tenk dere at Elias hadde dødd av skadene han ble påført mot slutten av filmen. Ville dette endret budskapet i filmen?
 3. Beskriv sentrale personer i filmen. Hvilken rolle har de ulike personene i filmen?
 4. Kjenner du til litteratur eller andre filmer som tar opp lignende konflikter?
 5. Filmen bygges opp av flere historier. Vil dere si at det er parallelle historier? I så fall: hvilke?
 6. Diskuter: Kan vold løse konflikter?