Ja eller nei til EU?

Arbeid i grupper på to. En av dere skal finne ut hvilke argumenter EU-tilhengere bruker for at Norge skal melde seg inn i EU, og den andre finner argumenter mot. Bruk nettsidene til Europabevegelsen http://www.europabevegelsen.no/ og Nei til EU http://neitileu.no/.  

 

Sammenlign argumentene dere har funnet. Er det argumenter som motsier hverandre? Hva kan eventuelt grunnen være til det? Gi en vurdering av argumentasjonen til de to sidene. Synes dere de argumenterer godt? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilken side argumenterer best for sin sak?

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene