Engasjer deg!

Arbeid i grupper på to. Velg en sak som engasjerer dere, enten fra lista nedenfor, eller som dere finner fram til selv.

  1. Lag en problemstilling for temaet deres. Problemstillingen skal formuleres som et spørsmål. (For eksempel: Bør 16-åringer ha stemmerett?).
  2. Finn argumenter som er brukt i media for og imot spørsmålet deres.
  3. Lag deres egen konklusjon. Hva mener dere? Dersom dere ikke er enige, lager dere en konklusjon hver.

 

  • Dødsstraff
  • Selvbestemt abort
  • Forbud mot tigging
  • Stemmerett for 16-åringer
  • Oljeboring i Lofoten og Vesterålen

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

• finne og sammenlikne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene