Kriminalitetsstatistikk

Statistisk sentralbyrå har samlet statistikk som viser straffereaksjoner i Norge i 2011. Les artikkelen.

http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff

 

A. Bruk opplysningene du finner i statistikken og drøft følgende påstand:

Det var færre forbrytelser i Norge i 2011 enn i årene før.

 

B. Du er journalist og skal lage et oppslag på bakgrunn av statistikken fra SSB. Men bakgrunnen din påvirker hva du vil presentere:

 

A er opptatt av at kriminalitet er et bredere samfunnsspørsmål og at fokus på straff og økning i forbrytelser er overdrevet

B er opptatt av at politikerne gjør altfor lite for å begrense kriminalitet

C er opptatt av narkotikakriminalitet

D er opptatt av seksualforbrytelser og annen voldskriminalitet

 

Hvordan kan dere bruke statistikken på ulik måte? Vurder artiklene til hverandre, og kommenter om noen har feiltolket eller misbrukt statistikken.

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling