Kriminalitet

Gå sammen i grupper på to. Velg en type kriminalitet (for eksempel smugling, svart arbeid, ulike former for nettkriminalitet, tyveri osv).

 

  1. Hvor omfattende er denne typen kriminalitet i din kommune, i Norge og internasjonalt? Undersøk ved å finne artikler og statistikk, for eksempel fra ssb.no.
  2. Finn fram til ulike synspunkt på hva man bør gjøre for å få denne typen kriminalitet ned og hvordan lovbryterne bør straffes. Her kan dere finne ut hva ulike politiske partier mener, finne innlegg i aviser og nettfora om saken.
  3. Hvilke ulike tiltak kan settes inn for å løse problemet? Hvilke av disse vil dere satse på? 

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag