Konflikten mellom Israel og Palestina

Konflikten mellom Palestina og Israel har dominert verdenssamfunnet i mange tiår. Konflikten, der to folk kjemper om det samme landområdet, strekker seg tilbake til tida rundt første verdenskrig.

 

  1. Hva er bakgrunnen for konflikten? Hvilke landområder og grenser er mest i fokus i dag?
  2. Finn ut hva de to partene mener om konflikten og hvordan den kan løses
  3. Hva kan du si om kildene du har brukt i denne oppgava? Er de subjektive eller objektive? Hvem har skrevet kildene? Har forfatterne egne interesser i konflikten? Hvordan kommer dette fram i kildene du har brukt?

 

Bakgrunnsstoff for konflikten:

http://www.globalis.no/Konflikter/Palestina

 

Også i norsk samfunnsdebatt spiller konflikten en viktig rolle, og det finnes flere organisasjoner som støtter de ulike partene. Her er nettsteder for tre norske solidaritetsorganisasjoner:

http://palestinakomiteen.no/ 

http://www.palestina.no/ 

http://www.miff.no/

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene