Likestilling i arbeidslivet

I artikkelen nedenfor står barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marthe Thorkildsen (SV) mot høyrepolitiker Linda Hofstad Helleland.

 

«– Man kan gjerne si at det er like verdifullt å gå hjemme med barna som det er å være i arbeid – men det er det ikke. Det er bare å se på alle ordningene som er tilknyttet arbeid, og se på makten og statusen som følger med det å stå i arbeid. ... Lik det eller ikke: Valgfrihet er knyttet til økonomi, sier Thorkildsen.»

«– Det er skremmende og dramatisk at barneministeren ikke synes det er like verdifullt å passe barn som å jobbe, sier Linda Hofstad Helleland (H) …. Jeg mener Inga Marte Thorkildsen er kvinners verste fiende fordi hun tar fra oss retten og muligheten til å tørre å være hjemme med barn lengre enn dagens kvoteordning legger opp til.»

 

"Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som a jobbe - men det er det ikke" (Aftenposten 8. mars 2013)

Les artikkelen og diskuter i grupper.

a) Hvorfor er fulltidsjobb for kvinner så viktig?

b) Har likestillingen ført til at vi opplever mer stress og tidsklemme?

c) Hvilke ulike verdier ligger bak synene til de to politikerne? (Stikkord: materialisme/omsorg, kjønnsroller/ individuell frihet.)

 

Gruppa skriver et innlegg basert på argumentene til de to politikerne, og legger ut på skolens læringsplattform eller et annet digitalt diskusjonsforum. Alle skal deretter skrive minst ett tilsvar til diskusjonen.

  

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• drøfte samfunnsfaglige temaer i digitale diskusjonsfora og vurdere egne forståelser i lys av andres innlegg