Norsk politikk i debattfora på nett

Arbeid i grupper. Finn fram til en politisk sak dere kunne tenke dere å arbeide med. Dere finner saker på debattforaene nedenfor.

 

http://www.nrk.no/ytring/ Nrk ytring

http://vgd.no/samfunn/ Vgs debattsider

 

  1. Studer innleggene i debatten. Finn fram til innlegg dere mener er gode og innlegg dere mener er dårlige. Diskuter hvilke kriterier dere har for å si at et innlegg er godt.
  2. Lag deres egen nettdebatt om en politisk sak dere vil diskutere. Inviter resten av klasse til å bidra. Dere kan bruke ulike verktøy til debatten, for eksempel diskusjonsverktøyet på skolens læringsplattform, en eksisterende debattside eller andre sosiale medier, som Twitter.

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

• drøfte samfunnsfaglige temaer i digitale diskusjonsfora og vurdere kvaliteten på sine egne og andres innlegg