Lokaldemokratiet

Ta for deg en aktuell sak i ditt lokalsamfunn (veiutbygging, sykehussak, tilbud til ungdom, skoleutfordringer osv.)

 

  1. Hva går saken ut på?
  2. Hvilke ulike meninger om saken finnes? Hvem står for de ulike meningene? Her kan du tenke på ulike organisasjoner, politiske partier, næringslivsgrupper, foreldre osv.
  3. Hvilke interesser har de i saken, og hvordan påvirker det holdningen deres?
  4. Hvilken løsning mener du er best? Begrunn synspunktet ditt.

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

• utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte forskjellige løsningsforslag