Politisk klassedebatt

Gå sammen i grupper på ca 8. Alle på gruppa får tildelt et politisk parti som han/hun skal representere. Partiene er Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, SV og Rødt. Alle setter seg inn i hva sitt parti mener om sakene nedenfor. Dette arbeidet tar nok 1-2 timer.

 

Så skal gruppa gjennomføre en politisk diskusjon om disse temaene. Det er viktig at du kommer med gode argumenter for ditt partis syn på saken, uavhengig av hva du selv mener. Etter diskusjonen kan gruppe stemme over hvem som argumenterte best for sitt syn.

 

Temaer:

  • Skolepolitikk. Hva mener partiet om karakterer i skolen, privatskoler, skolemåltider, undervisning i nynorsk osv.
  • Kollektivtrafikk. Vil partiet bruke mer eller mindre penger på kollektivtrafikk?
  • Samferdsel. Vil partiet satse på storbyområdene eller distriktet, går det inn for offentlig eller privat veiutbygging, bompenger eller annen finansiering?
  • Helsepolitikk. Vil partiet ha et stort offentlig helsevesen eller åpne mer for private?

 

Oppgaven dekker dette kompetansemålet fra Utforskeren:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

• utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte forskjellige løsningsforslag