Å skrive en samfunnsfaglig opgave

Tema: Velferdsstaten

I læreplanens kompetansemål under Utforskeren står det at du skal

  • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

Dette skal du gjøre ut fra dette læreplanmålet under Politikk og demokrati:

  • Eleven skal kunne diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

 

Her er forslag til problemstilling. Du kan bruke den, eller lage din egen. Husk at problemstillingen skal inneholde et drøftingsspørsmål:

 

  • Forklar hva velferdsstaten er. Kom med eksempler på hvordan din familie nyter godt av velferdsstaten. Diskuter utfordringer for velferdsstaten.

 

Oppgaven din skal formes som en artikkel. Les her om hvordan du skal skrive en samfunnsfaglig oppgave.