Å skrive en samfunnsfaglig oppgave

Tema: Diskriminering, fordommer og rasisme

I læreplanens kompetansemål under Utforskeren står det at du skal

  • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

 

Dette skal du gjøre ut fra dette læreplanmålet under Kulturforståelse:

  • Eleven skal drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette

 

1) Lag en problemstilling om temaet fordommer, rasisme og diskriminering. En problemstilling er et spørsmål du skal finne svar på. Eksempler på problemstillinger:

  • Hvordan foregår mobbing på sosiale medier?
  • Finnes det rasisme i Norge i dag? Hvordan viser den seg?
  • Er det noen grupper som har vanskeligere for å få seg arbeid i Norge enn andre?

 

2) Du skal også drøfte i oppgaven din, og du må ha en problemstilling som sier at du skal drøfte eller diskutere noe. Her er et eksempel:

  • Drøft hva man kan gjøre for å få slutt på diskriminering i arbeidslivet.

 

3) Når du har laget problemstillinger, må du finne fram til kilder og bruke kunnskapen du finner der til å svare på problemstillingene dine. Oppgaven din skal formes som en artikkel. Les her om hvordan du skal skrive en samfunnsfaglig oppgave.