© Madartists | Dreamstime.com

Voldtekt og rettssikkerhet

Frifinnelsen av tre menn etter en voldtektssak i Hemsedal har vakt voldsomme reaksjoner. Gjerningsmenn og meddommere er blitt hengt ut i sosiale medier, og det har blitt avholdt demonstrasjoner mot dommen.

Les Trine Eilertsens kommentar i Aftenposten.

Fagstoff: "Hvem skal ivareta demokratiet?", Streif s. 99.

  1. Eilertsen skriver om «digitale gapestokker» i artikkelen. Hva menes med det?
  2. Er slik uthenging forståelig eller riktig i denne saken? Begrunn svaret.
  3. Eilertsen mener at det kan svekke rettssystemet. Hvordan? I hvilken grad er du enig?

Tilleggsspørsmål:

Mange mener at saken viser at rettsvesenet er i utakt med folkemeningen. Hva kunne vært riktig reaksjon etter rettssaken - blant publikum, rettsvesenet og politikerne?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere hva som kan true demokratiet
  • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

Lenke