Open Hands Holding Number 2015. Happy New Year. Photo

(c) Igor Stevanovic | Dreamstime.com

Viktige saker i det nye året

Krig i Europa, Syria/Irak, oljepris og klimaavtale vil prege nyhetsbildet i 2015, spår NRKs panel. Hvilke konsekvenser får det for verden - og for oss?

Les artikkelen fra nrk.no.

  1. Stemmer dette bildet med slik du selv oppfatter verdenssituasjonen? Hvilke saker savner du eventuelt?
  2. Hvilken sak kan få størst betydning for Norge? På hvilken måte?
  3. Oljepris og verdensøkonomien går igjen i flere av sakene. Hvordan kan dette knyttes til begrepet globalisering? (Se Streif s. 175)
  4. "Verden blir likevel tryggere og bedre for de fleste av oss," sier en av ekspertene. Finnes det perspektiver i artikkelen som tyder på det?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • forklare begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag

Lenke