Vaterlandsparken, Oslo

Espen Braata/VG/Scanpix

Voldtektene i Oslo

Oslo har opplevd en kraftig økning i tallet på voldtekter i år. Hvilke tiltak mener du at en bør sette i verk for å forhindre flere voldtekter?

  1. Hva trur du er årsaken til denne økningen i tallet på voldtekter?
  2. I artiklene under finner du flere forslag til tiltak som en kan sette i verk for å forhindre flere voldtekter. Hva synes du om disse tiltakene?
  3. Hva mener du at en bør gjøre for å forebygge voldtekter?

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast

Nettsteder: