Unge ranere - hva gikk galt?

- Det er flaut og skamfullt at sønnene mine har vært involvert i kriminalitet, sier far til to tiltalte.

En rekke ungdommer står tiltalt etter den såkalte «barneransbølgen» i Oslo i høst. I artikkelen forteller en far om hvordan han opplever at sønnene er tiltalt.

  1. Faren mener at skolen og politiet ikke gav ham anledning til å få sønnen på rett kjøl. Kan han ha rett i denne beskrivelsen?
  2. Han sier også at han synes det er galt at han ikke kan straffe barna med en ørefik. Tror du dette er viktig for å gi barn en god oppdragelse?
  3. Hva kan være årsaken til at unge raner andre unge eller til og med barn? Kan man tenke seg andre tiltak mot dette fenomenet enn økt innsats fra politiet?
 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

    • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, begrunne hvorfor samfunnet straffer og gjøre rede for hvordan kriminalitet kan forebygges