Foto: Vasilij Fedosenko

Ny framtid for Ukraina?

Den langvarige og voldelige konflikten i Ukraina endte med at president Janukovitsj måtte flykte og at parlamentet tok tilbake makten i landet.

Det åpnet også for et comback for tidligere statsminister Julia Timosjenko, som satt i politisk arrest.

  1. Hvilken politisk sak utløste demonstrasjonene i Kiev? (stikkord: EU)
  2. Hva slags forhold har Ukraina til Russland, historisk sett? Hvorfor er landet langt på vei avhengig av Russland?
  3. Hvorfor er EU-tilknytning en trussel for Russland?
  4. Og hvilke interesser kan evt. EU (og USA) ha i Ukraina?
  5. Vi tenker gjerne på demonstrasjoner som «folkets røst» og forbinder det med frihet og demokrati. Men hvem er «folket» i Ukraina, og hva slags grupperinger var aktive i demonstrasjonen? Hvilke utfordringer står Timosjenko - hvis hun blir leder - og en ny regjering overfor?
 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten
  • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

Nettsted:

  • "Ukraina", leder fra Klassekampen 22. februar 2014